Header Ads

Video thực tế dự án FLC Garden City - FlyCam 25/09/16


Tiến độ xây dựng dự án FLC Garden City ngày 25/09/16.

- Tiến độ thi công tòa HH1 : Tầng 09
- Tiến độ thi công tòa HH2 : Tầng 05
- Tiến độ thi công tòa HH3 Chẵn : Tầng 03
- Tiến độ thi công tòa HH3 Lẻ : Đang làm móng

Video thực tế dự án FLC Garden City - FlyCam 25/09/16


(Nguồn : Tuấn Cao VTV4 - SĐT: 0988462107)

No comments